Modele sieci komputerowych

Posted by:

Modèle TCP/IP Powstał w latach siedemdziesiątych XX wieku wieku i określany jest mianem modelu Sieci Internet. Składa się z Czterech warstw: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang. Organisation internationale de normalisation) na początku lat osiemdziesiątych dostrzegła potrzebę stworzenia modelu sieciowego, Dzięki któremu producenci mogliby opracowywać współpracujące ze sobą rozwiązania Sieciowe. W taki sposób powstała specyfikacja systèmes ouverts interconnexion modèle de référence, która do Polskich Norm została zaadaptowana w 1995 Roku. Modèle OSI definiuje jakie zadania oraz rodzaje danych mogą być przesyłane między warstwami w całkowitym oderwaniu OD ich fizycznej i algorytmicznej realizacji, CZYLI zakłada istnienie warstw abstrakcji w Medium transmisyjnym, sprzęcie oraz oprogramowaniu i wokół tych warstw orientuje specyficzne dla nich Protokoły, realizowane przez te Protokoły Usługi świadczone wyższym warstwom oraz posiadane interfejsy, umożliwiające dotarcie do warstwy przez Procesy z innych warstw. Mimo iż Każda z warstw sama nie jest funkcjonalna, à Możliwe jest projektowanie warstwy w całkowitym oderwaniu OD pozostałych. Jest à realne, Jeżeli Wcześniej zdefiniuje się Protokoły wymiany danych pomi, ZY poszczególnymi warstwami. Wyróżniamy Trzy warstwy Górne, CZYLI warstwę aplikacji, prezentacji i sesji. Ich zadaniem jest Współpraca z oprogramowaniem realizującym zadania zlecane przez użytkownika systemu komputerowego. Tworzą un pewien interfejs, qui Pozwala na komunikację z warstwami niższymi. Ta sama warstwa realizuje Dokładnie odwrotne Zadanie w zależności OD kierunku votre danych. Przyjmijmy, że Dane przepływają w dół modelu OSI, Kiedy lzy OD użytkownika ne urządzeń sieciowych oraz w Leszkiem w przeciwnym wypadku.

Modèle OSI (pełna nazwa ISO OSI RM, ang. Modèle de référence d`interconnexion de systèmes ouverts ISO – modèle Odniesienia łączenia Systemów otwartych) lub OSI – standard zdefiniowany przez ISO oraz UIT-T opisujący strukturę komunikacji sieciowej. Modèle ISO OSI RM jest traktowany jako modèle Odniesienia (wzorzec) dla większości Rodzin protokołów komunikacyjnych. Podstawowym założeniem modelu jest podział Systemów sieciowych na 7 warstw (ang. Layers) współpracujących ze sobą w ściśle określony sposób. Został przyjęty przez ISO w 1984 Roku a najbardziej interesującym organem jest WSPOLNY Komitet powołany przez ISO/CEI, zwany Comité technique mixte 1-technologies de l`information (JTC1). Formalnie Dzieli się jeszcze na podkomitety SC. Model OSI jest modelem przygotowanym z myślą o tworzeniu tzw. “otwartego systemu”, qui nie będzie należał do żadnej zamkniętej sieci.

Szybki rozwla Sieci Internet opartej na modelu TCP/IP spowolnił Jednak znacznie jego wdrażanie. Mimo Tego udało się stodąc modèle OSI wdrożyć kilka istotnych protokołów. W przeciwieństwie do modelu TCP/IP, Składa się sur z siedmiu warstw: modèle TCP/IP nie jest Tak rygorystycznie podzielony na warstwy Jak w oynatıcı modelu OSI. Mimo że koncepcja tych dwóch modeli jest zupełnie Inna, à warstwy TCP/IP są porównywane z warstwami OSI w następujący sposób: dla internetu sformułowano dérszczony modèle TCP/IP, qui ma tylko 4 warstwy.

0

About the Author:

  Related Posts
  • No related posts found.